اردوگاه شهيد باهنر

واي اردو اون چه اردويي در كنار معلمين بازي و فوتبال و زمين چمن اردوگاه همه خوش بوديم در آخر هم ناهار مهمان مدرسه چقدر خوشمزه بود…. مدير مدرسه ما منتظر اردوهاي بعدي هستيمااااا….

روز معلم

جشن زيباي روز معلم و اهداي هديه به معلمين و كادر محترم دبستان به پاس زحمات يك سال تحصيلي در اين دبستان بچه ها هم مثل هميشه با خواندن شعر معلم سپاس و اجراي دكلمه هاي زيبا از معلمين خود قدرداني كردند…

جشن نوروز 98

يك جشن عالي در كنار خانواده آينده سازان در سينما ايران همراه با برنامه هاي شاد و مفرح و پذيرايي هاي خوشمزه چه روز خوب و به ياد ماندني چه حال و هوايي داشت خيلي خيلي خوش گذشت….

جام دوستي دوره اول

بعد از چنيدين دوره مسابقه در مدرسه به هر حال نفر اول مشخص شد و جام فوتيال دوستي آينده سازان را بالاي سر بردند و لوح تقديري را از جناب آقاي ميرحجازي دريافت كردند بچه ها قهرماني مباركتون باشه…

روز كيف بي كيف

يك روز بيادماندني براي دانش آموزان كه در آن روز در زمين چمن مدرسه فقط بازي كرديم و خوش گذرانيم عجب روز خوبي بود همه چيز عالي بود ممنون از مديريت محترم مدرسه بخاطر اينكه روز فوق العاده اي را براي ما رقم زد….  

وارنيش دندان

از آنجايي كه بهداشت در دبستان آينده سازان خيلي مهمه براي همين در سال چند بار مديريت محترم دبستان از دندانپزشكان و خانه بهداشت منطقه دعوت مي كند تا دانش آموزان را مورد معاينه قرار بدهند…