اطلاعيه

ثبت نام آزمون ورودي مدارس استعداد درخشان (تيزهوشان) در سال تحصيلي 97-96 از روز دوشنبه مورخ 25/11/95 لغايت 3/12/95 از طريق پايگاه اينترنتي: azmoon.medu.ir امكان پذير خواهد بود و آزمون راس ساعت 9 صبح پنجشنبه مورخ 14/2/95 همزمان در سرار كشور برگزار خواهد شد.
لذا ثبت نام مي بايست توسط داوطلب انجام گيرد و اولياي گرامي جهت اين موضوع اقدام نمايند.