درباره دبستان آینده سازان

تاریخچه و سابقه

مجتمع آموزشی – فرهنگی آینده سازان فعالیت خود را از سال تحصیلی ۱۳۷۰-۱۳۶۹ با عنایت به لطف پروردگار و خاصان درگاهش و استقبال پرشور اولیاء محترم و با تکیه بر چهار رکن اساسی دانش نوین، بینش مناسب، روش خلاق و پویا و منش و رفتار صحیح در فضایی متناسب با سن و پایه ی تحصیلی دانش آموزان و با بهره مندی از کلیه تجهیزات و امکانات آموزشی نوین آغاز نمود. در این راستا با بهره گیری از اساتید فرهیخته و مجرب که در کنار دانشمندی، روشمندی را تعلیم می دهند توانسته است سالیانه شرایط لازم جهت باروری استعداد و شکوفایی روح و اندیشه بیش از ۴۰۰ دانش آموز علاقمند را در مقطع ابتدایی و متوسطه ۱ (راهنمایی) فراهم نماید. استقبال و رضایت اولیاء محترم از برنامه های این مجموعه بیانگر شایستگی و اعتبار آینده سازان در 25 سال گذشته می باشد. سایت پیش رو تلاشی در جهت معرفی برنامه های این مجموعه آموزشی بوده تا اولیاء محترم با شناخت بهتر نسبت به انتخاب آینده سازان به عنوان محل تحصیل فرزندشان اقدام نمایند. تردیدی نیست که آموخته ها، اندوخته ها و پیشنهادهای شما عزیزان راهنما و راهگشای مناسبی برای موفقیت روز افزون  مجتمع آینده سازان خواهد بود