تاریخچه و سابقه

تاریخچه و سابقه

مجتمع آموزشی آینده سازان فعالیت خود را از سال تحصیلی 70-1369 با عنایت به لطف پروردگار و خاصان درگاهش و با سر لوحه قرار دادن چهار شعار دانش روز، بینش وسیع،روش‌های نوین و منش‌های اخلاق متعالی و با به کار گیری الگوهای آموزشی و پرورشی مطابق با دستاوردهای نوین آموزش و پرورش ایران آغاز نمود.

در این راستا با بهره گیری از دبیران مجرب و کارشناسان صاحب فن توانسته است بستری مناسب جهت موفقیت دانش آموزان و رضایت اولیاء فراهم آورد.

اینک نیز بر خود لازم می داند در قبال استقبال پر شور اولیاء و دانش آموزان بر آموخته‌ها، اندوخته‌ها و آزموده‌های علمی و فرهنگی خود بیفزاید و آن را چراغی روشن و پر نور، فرا راه پویندگان علم و معرفت قرار دهد.

امید است با دقت در مسائل مطروحه هر چه بیشتر با فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مجموعه آینده سازان آشنا گردیده و در صورت انتخاب آن به عنوان محل تحصیل فرزندتان،آگاهانه و از روی بصیرت و شناخت کامل اقدام فرمایید.